MATRIX 330 av EXCALIBUR (Kanada)

(armborst i beprövad kvalitet lagom till alla Sporting-grenarna)

Matrix 330 ligger ungefär i mitten bland Excaliburs modeller angående pilhastighet och dragvikt. Prestandan utgör en bra kompromiss för de olika krav inom Sporting-grenarna samt att skytten inte uttröttas genom spännandet eller pildragningen. Givetvis bjuder även detta armborst på Excaliburs beprövade skottprecision samt hållbarhet och kan uppgraderas med ytterligare tillbehör.

10 års armborst-garanti beviljas den förste ägaren. Den gäller inte tillbehöret eller slitdelarna (sträng och dämpare). Den blir ogiltig vid torrskott samt användning av olämpligt tillbehör eller vid obehöriga tekniska förändringar (fråga innan).
Maximal pilhastighet:
100,5 m/s (330 fps)
vid 22,7 g (350 grains)

Dragvikt: 220 lbs

Avtrycksvikt: ca. 1,5 kg

Längd x bredd: 86 x 78 cm

Vikt utan tillbehör: ca. 2,3 kg

Armborstpaket med allt enligt bilden dock bara 4 pilar:
7770 kr

Halva armborstpriset betalas vid beställningen för de licensfria delarna. Resten betalas och skickas vid licenstilldelningen.