Svenska Armborst Unionen (SAU)
Världsförbund inom armborstskytte (WCSA)

Smålands Armborstskyttar är Sveriges mest framgångsrika förening inom armborstklassen Sporting.
Vid intresse kontakta klubben hos:

Günter Wetzler, 57010 Korsberga, Tel. 0383-84055, armborst@live.se

Armborst är också välkommna!
Tysk hemsida