NEMESIS av SCORPYD (USA)

(ett av de kraftigaste compoundarmborst på världsmarknaden)

Märket Scorpyd är originalet bland tillverkarna av compoundarmborst med den här båganordningen. Den nyttjar en större andel av båglemmarnas lagrade energi och uppnår högre pilhastigheter än de traditionella compoundarmborst. På grund av den höga anslagsenergin får denna modell tyvärr inte tävla med i mästerskap som arrangeras av WCSA.
10 års armborst-garanti beviljas den förste ägaren. Den gäller inte strängen, kablarna eller tillbehöret och blir ogiltig vid torrskott samt användning av olämpligt tillbehör eller vid obehöriga tekniska förändringar (bäst att fråga innan).
Maximal pilhastighet:
480 fps vid 370 grs

Dragvikt: 185 lbs

Avtrycksvikt: 0,9 kg

Längd x bredd: 91 x 41 cm

Vikt utan tillbehör: 3,2 kg

Armborst enligt vänstra bilden + spännhjälp + 10 pilar:
saluförs inte längre

Halva armborstpriset betalas vid beställningen som handpenning. Resten betalas vid licenstilldelningen och först då skickas armborstet.