RDX400 av WICKED RIDGE (USA)

(amerikanskt fabrikat med tillverkning i Kina)

Detta såkallat reverse draw bågsystem nyttjar en större andel av båglemmarnas lagrade energi och behöver därför mindre dragvikt per pilhastighet än ett traditionellt compoundarmborst. Den monterade vinschen förminskar dragvikten ytterligare och möjliggjör spännandet även för kvinnor och pensionärer. Prestandan bjuder på medaljchanser i samtliga skyttegrenarna.
2 års armborst-garanti beviljas den förste ägaren. Den gäller inte strängen, kablarna eller tillbehöret och blir ogiltig vid torrskott samt användning av olämpligt tillbehör eller vid obehöriga tekniska förändringar (bäst att fråga innan).
Maximal pilhastighet:
400 fps vid 370 grs

Dragvikt: 175 lbs

Avtrycksvikt: ca. 1,5 kg

Längd x bredd: 81 x 38 cm

Vikt utan tillbehör: 3,5 kg

Armborst enligt vänstra bilden:
utsåld

Halva armborstpriset betalas vid beställningen som handpenning. Resten betalas vid licenstilldelningen och först då skickas armborstet.