compound-armborst TAC-15 av PSE (USA) jämfört med
 

recurve-armborst Ultimate-Survival av WOLFSZEIT (Sverige)

Till vänster syns 2 träffbilder av TAC15 och till höger det klart bättre resultatet av Ultimate-Survival.

Compoundmodellen TAC15 är inget för nybörjare! Den medföljande manualen samt DVD:n måste studeras noggrannt innan första användningen. Spännandet med den avtagbara veven kräver nästan ingen kraft men desto mer fokusering. Eventuella fel påverkar inte bara skottprecisionen utan även den allmänna säkerheten eftersom pilen laddas redan under spännandet. Detta är farligt såväl vid stressiga tävlingar som vid jakt i mörkret.

 

Den ganska flacka pilbanan gör att distansfelbedömningar upp till ca. 35 m inte straffas med väsentliga höjdskillnader i träffläget. Trevligt är också det väldigt tysta skottet. Men skottprecisionen av TAC15 beror tyvärr på vissa konstruktionsdetaljer som inte går att justera exakt. Träffsäkerheten av beprövade tävlingsarmborst kan således inte uppnås.

 

Vid uteslutande användning av de dyra originalpilarna beviljar PSE 5 års armborst-garanti med undantag av båglemmarna (bara 1 år) och strängen, kablarna samt spännlinan (komplett utbyte efter 800 skott rekommenderas).

Med hänsyn till bristerna och det höga priset valde jag att inte sälja TAC15 !

TAC15 <-> Ultimate-Survival

 

Maximal pilhastighet:

122 m/s (28 g) <-> 97 m/s (21 g)


Avtrycksvikt:
3,2 kg <-> 0,5 kg


Längd x bredd:
114 x 52 cm <-> 92 x 91 cm

 

Totalvikt:
4,3 kg <-> 4,9 kg