Test samt jämförelse av olika jaktspetsar

 

Precis som gevärskulor skiljer sig även jaktspetsar ganska mycket angående träffsäkerhet, penetrationsförmåga och skottverkning. Jaktspetsar av rätt typ och kvalitet fungerar bättre och håller längre. Observera att jakten med armborst inte är tillåten i Sverige än så länge.

Broadheads kallas samtliga jaktspetsarna som har
faststående blad (exempelvis 4 eller även bara 1). Oftast ger 3 blad den bästa kompromissen mellan träffsäkerhet, penetration och skottverkning.
Faststående blad kan vara mycket tåliga vilket är en fördel vid exempelvis benträff. Deras yta ökar dock luftmotståndet samt vindkänsligheten. Därför är den träffsäkra skottdistansen max. 20 m vid de billigaste broadheads och max. 70 m vid de allra bästa (rätt pilval förutsatt).

Tjockhudat afrikanskt storvilt efterliknas här genom skottvästen för att testa inträngningsdjupet av olika jaktspetsar.
Dessa broadheads tillverkade i Taiwan har blad som glappar och är av dålig stålkvalitet. Träffsäkerheten samt skottverkningen duger knappast till jakt. Den undre spetsen fick 2 blad avbrutna och det kvarstående skadat i bogbladet av en mindre tamgris (ben skaffat från slakteriet).

Mechanicals kallas samtliga jaktspetsarna med enbart fällbara blad (hålls infällda av små gummiringar eller stålfjädrar). Detta gynnar aerodynamiken och den träffsäkra skottdistansen utökas till 100 m vid vindstilla för de bästa mechanicals. Först vid träff svängs bladet ut och låsas sedan i öppet läge. Skottverkningen i mjuk vävnad kan vara bättre än vid broadheads men är däremot oftast sämre vid benträff. Fällbara blad är inte lika tåliga som faststående och slitaget förminskar penetrationsförmågan samt återanvändbarheten.

Genomslag av en 2-blads-mechanical på en större vildsvinsgalt.

Ultimate Warhead är en jaktspets som förenar penetrationsförmågan och återanvändbarheten av broadheads med träffsäkerheten av mechanicals. Genom den unika fällmekanismen kan bladet ge efter vid exempelvis benträff och slitaget förminskas betydligt. I mjuk vävnad däremot öppnar bladet och uppnår en skottverkning utöver det vanliga.

Ultimate Warhead tränger in lika djupt som de bästa broadheads men skär en betydligt bredare öppning.
Träffverkan av Ultimate Warhead: In genom revben, lungor samt hjärtådrar och ut genom bröstbenet (på 50 m).