Svenska Armborst Unionen (SAU)
Världsförbund inom armborstskytte (WCSA)

Smålands Armborstskyttar är Sveriges mest framgångsrika förening inom Sporting-armborst.
Vid intresse kontakta klubben hos:

Günter Wetzler, Tel. 0383-84055, armborstexperten@gmail.com

Armborst är också välkommna!
Svensk Jakt
Jaktjournalen