Kikarsiktesmontering
samt inskjutning

Mästerligt inskjutning på 10-50 m för 3D-grenen, eller 35/45/55 m till Utomhus, eller 70 m till BPR erbjuds alla som har lämplig utrustning men saknar tid eller rätt kunskap: 990 kr  

Högre pilhastighet
På samtliga armborst av Wolfszeit och Excalibur tillverkade innan 2013 kan vi utöka pilhastigheten med upp till 20 fps genom precisionstillverkade mellanlägg i bågenheten, hållbarheten eller garantin påverkas inte, arbetskostnaden ingår: 790 kr

Hastighetsmätning

Den verkliga pilhastigheten på ditt armborst är knappast den av tillverkaren angivna maxhastigheten. Wolfszeit kan mäta upp hastigheten för just den pilen som du använder: 250 kr

För varje ytterligare piltyp: 50 kr

Dragviktsmätning

Även dragvikten skiljer sig mer eller mindre från tillverkarnas uppgifter. På just ditt armborst kan Wolfszeit mäta upp

A) enbart maxdragvikten: 400 kr


B) hela dragviktskurvan: 1000 kr

C) effektivitetsberäkning vid maximal pilhastighet (hållbarhetsbedömning): 900 kr